Права за ползване

ОГРАНИЧЕНИЯ

Уважаеми потребители,

уебсайтът www.diasflooring.com се управлява от Диас България ЕООД.

1. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на уебсайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите условия и други общовалидни ограничения.

2. Предоставената информация е предмет на авторско право на Диас България ЕООД.

Зареждането или отпечатването на страници от уебсайта е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП).

Потребителите на уебсайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от уебсайта, без изрично разрешение на Диас България ЕООД.

Неразрешено е използването на screenshot на уебсайта без изричното съгласие на Диас България ЕООД.

Потребителите нямат право да използват програми за автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от уебсайта без изричното съгласие от страна на фирмата, или да претоварват уебсайта с фиктивна информация (flood).

3. Потребителите на уебсайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без неговото съгласие.

4. Потребителите нямат право да разпространяват чрез уебсайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

ОТГОВОРНОСТИ

1. Диас България ЕООД не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в уебсайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

2. Диас България ЕООД не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки).

3. Диас България ЕООД не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта. Дружеството не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна diasflooring.com.

4. Диас България ЕООД не носи отговорност за внезапно изчерпване на продуктовите наличности.

5. Диас България ЕООД не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.

6. Диас България ЕООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на Дружеството.

7. Диас България ЕООД се задължава да спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.