Реновиране на електропроводими (кондуктивни, ESD) подове

Показване на единствения резултат

Реновиране на електропроводими подове

Реновиране на индустриални подове – обновяване, защита, реновиране (възтановяване на електропроводимост) и поддръжка на електропроводими (ESD, кондуктивни) подови настилки. Чрез специална технология на препаратите имаме възможност да възстановим нарушена или изцяло липсваща електропроводимост на подове.

Предлагаме ви реновиране вместо подмяна в индустриалните електропроводими подове.

С нашата система за реновиране на индустриални подове можете да върнете живота на вашия електропроводим под в пълно работно състояние. С покритие с оптимална проводимост, еластичност, трайност, устойчивост на химикали и абразиви и лесно за почистване. Мога да се използват цветови комбинации за обозначаване на специални зони, пътеки и др.


Реновиране на електропроводими подове - преди

под преди полагане на финишно покритиеРеновиране на електропроводими подове - след

под с финишно покритие

Предимства на реновирането на индустриални подове:
обновяване без демонтаж на старата настилка, 40 – 60% намаление на разходите в сравнение с подмяната
минимално прекъсване на работния процес, може да се работи на обособени сектори, материалите не отделят вредни и неприятни миризми
бързина на реновацията – 500 кв. м под могат да се реновират или защититят  за 24 часа, без прах, без преместване на машини

Call Now Button