Декорни винилови плочи за свободно полагане

Декорни винилови плочи за свободно полагане. Може да се изберат плочи или дъски от серията. Дебелината им е 5 мм и имат износващ се слой 0.7 мм.

Call Now Button