Спортни пъзел плочи с биомеханична подложка

Пъзел плочи с биомеханична подложка за закрити спортни площадки, спортни зали, училищно салони, одобрени от международни спортни федерация за осъществяване на баскетбол, хандбал, бадминтон и други спортове.

Call Now Button