Dias Flooring представя виниловите подови настилки на чешката компания Fatra

Галерия на изпълнени винилови настилки в училища от Dias Flooring

Галерия на поставени винилови настилки в спортни зали от Dias Flooring

Галерия на поставени винилови настилки в спортни зали от Dias Flooring