Детайл изкуствена трева, изисквания към основата

изкуствена трева за вашият двор

изкуствена трева за футболно игрищеИзкуствена трева е добър избор за игрища за тренировки, училищен спорт, обществени спортни терени. Изборът на настилката и пълнежа се определя от спорта, който най-често ще се практикува, от характеристиките на терена, неговата натовареност и т.н. Но за да се постигне перфектния ефект, трябва първо да се изгради основата.

Изкуствено тревните настилки се нуждаят от добро уплътняване на земната маса и дрениране. Препоръчваме изгребване на горния земен слой. Земната основа се уплътнява (30MPa). За игрища с малки и средни размери (например за минифутбол)се изгражда легло от  трошен камък фракция 0/40 мм с дебелина 20 – 30 см. За по-големи и по-натоварени терени се изгражда легло от:

  • трошен камъс фракция 20/40 мм, дебелина 20 см, с коеф. на уплътнение 1,3
  • трошен камъс фракция 5/20 мм, дебелина 20 см, с коеф. на уплътнение 1,3
  • трошен камък фракция 0/4 мм, дебелина 2 см, коеф. на уплътнение 1,3.

След уплътняване и нивелиране на насипа ще се получи перфектна основа за изкуствена трева.

Наклонът на основата трябва да е 0.5 – 0.6 %. А теренът се дренира по периметъра си с дъждовната вода се отвежда в канализацията или друга подходяща отводнителна система.

Детайл

Свържете се с нас за консултация, ще предоставим и чертежи (.dvg).

5/5 - (1 оценка)
Call Now Button