Детайл акрилна спортна настилка, изисквания към основата

Детайл акрилна спортна настилка, изисквания към основата

Детайл акрилна спортна настилка, изисквания към основатаПравилният избор на основа на външна спортна площадка гарантира добрите технически характеристики на спортната настилка и нейната дълготрайност. Разбира се има много фактори, които влияят на вземането на решение за основата. Ето нашите препоръки, които можете да имат наум, ако изграждане акрилна настилка.

Асфалтът е по-добрата основа за монтаж на акрилни и полиуретанови спортни настилки в сравнения с бетон. Ако има възможност, разбира се предпочетете асфалта. Той е по-добър, защото задържа по-малко влага. Температурното разширение се отразява по-слабо на положената отгоре спортна настилка. Осигурете наклон от  0.7 – 1 % на повърността. Асфалта се полга престои поне 30 дни преди акрилната настилка, за да се изпарят съдържащите се в него химикали. Така ще се избегнат образуване на балончета по спортните покрития или отделяне на подложка.

Асфалтът трябва да е положен върху добре уплътнена трошено каменна основа поне 25 см, на един слой от 6 до 8 см. Трябва да съдържа фини и груби агрегати (гранулометрия до 15 мм) като асфалта, използван за изграждане на пътища.

Наклонът трябва да е 0.5 – 0.6 %. Задържането на дъждовна вода (в локви) е недопустимо. Вода се отвежда в канализацията или друга подходяща отводнителна система.

Детайл акрилна спортна настилка, изисквания към основата

Свържете се с нас за консултация, ще предоставим и чертежи (.dvg).